Japan National Football Team Results: 1930-1939

Outer Precincts of Meiji Shrine Athletic Grounds (Courtesy of the Tokyo Metropolitan Library)

Ninth Far Eastern Games

25/05/1930 Empire of Japan
Wakabayashi 10′, 12′, 22′, 51′
Own Goal 16′
Teshima 32′
Ichihashi 86′
7 (5) Philippines
2 (2)
Japan XI: Saizo Saito; Teizo Takeuchi, Yukio Goto, Nagayasu Honda, Shigemaru Takenokoshi (c), Masao Nozawa, Yasuo Haruyama, Takeo Wayabayashi, Shiro Teshima, Hideo Shinojima, Tadao Takayama
Substitutes: Tokizo Ichihashi, Tameo Ide, Shozaburo Sugimura, Abe
Coach: Shigeyoshi Suzuki
Venue: Outer Precincts of Meiji Shrine Athletic Grounds, Tokyo, Japan
29/05/1930 Empire of Japan
Teshima 23′
Takayama 57′
Shinojima 73′
3 (1) Republic of China
3 (1)
Japan XI: Saizo Saito; Teizo Takeuchi, Yukio Goto, Nagayasu Honda, Shigemaru Takenokoshi (c), Masao Nozawa, Yasuo Haruyama, Takeo Wayabayashi (Sub 77′, Ichihashi), Shiro Teshima, Hideo Shinojima, Tadao Takayama
Substitutes: Tokizo Ichihashi, Tameo Ide, Shozaburo Sugimura, Abe
Coach: Shigeyoshi Suzuki
Venue: Outer Precincts of Meiji Shrine Athletic Grounds, Tokyo, Japan

Continue reading

Advertisements