Japan National Football Team Results: 1920-1929

Fifth Far Eastern Games

30/05/1921 Empire of Japan
Mototane Goto 7′
1 (1) Philippines 3 (1)
Japan XI: Shimizu; Hoshino, Tsuyuki; Yuzuru Nozu, Moriya, Mori; Ohashi, Ando, Sunao Goto, Mototane Goto, Minoru Takahashi (c)
Substitutes: Katsumi Onita, Hitosi Sasaki, Izome
Coach: Hitoshi Sasaki
Venue: Shanghai, Republic of China

Continue reading

Advertisements